Content page
Peab och Skanska i stort Göteborgsprojekt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Peab och Skanska i stort Göteborgsprojekt

Bygger tillsammans med Västtrafik 30.000 kvm. Detaljplanen för utbyggnaden av Gamlestads Torg i Göteborgs antogs i februari vilket innebär att staden ger grönt ljus till byggherrarna Peab, Skanska och Västtrafik. Gamlestads Torg ligger cirka 3 kilometer nordöst om Göteborgs centrum och är en av fem utpekade knutpunkter för Göteborgs utbyggda lokaltrafik. Redan 2012 färdigställdes en ny pendeltågsstation i området.

Första etappen i projektet ska ge ny bebyggelse om 30.000 kvm.

– Byggstart sker till våren 2015 men en del markarbete för omläggning av spårtrafiken har redan inletts, säger Marcus Bredberg på stadsbyggnadskontoret till Fastighetsvärlden.

Peab är markanvisade 6.000–7.000 kvm för kontor och lika stor yta för handel medan Skanska ska bygga ett hotell om 8.000–9.000 kvm som ska bli mellan åtta och tio våningar högt – och som ska ligga i anslutning till det planerade resecentrumet. Västtrafik ska uppföra själva resecentrumet som blir 10.000 kvm stort, varav 7.500 kvm ska bestå av kontorsytor. När Västlänken står klar (planerat till 2028) kommer enligt Västtrafiks prognoser cirka 57.000 personer att gå av eller på tåget vid Gamlestad Torgs station.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-24

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed