Content page
Regeringen föreslår stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen föreslår stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Besittningsskyddet för personer som blivit utsatta för brott i sitt hem ska stärkas. Det föreslår regeringen i en proposition som nu lämnats över till riksdagen.

De nya reglerna syftar främst till att förhindra vräkningar när hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll utsatts för våld eller hot från en närstående. Detta leder ofta till att grannarna störs eller till skadegörelse i lägenheten, vilket kan leda till vräkning. 

– Genom de nya reglerna skapas ett ökat utrymme att ta hänsyn till hyresgästens utsatta ställning i egenskap av brottsoffer genom att hyreskontraktet får bestå trots att hyresgästen inte uppfyllt sina skyldigheter, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar. 

Samtidigt kan det i praktiken visa sig svårt att utreda vad som lett fram till en störning, menar Mikael Gulliksson.

– Om en hyresvärd säger upp hyresavtalet på grund av störningar bör det inte vara upp till hyresvärden att utreda ifall störningen beror på brott från närstående till hyresgästen. Detta eftersom det oftast är omöjligt för hyresvärden att känna till bakgrunden till störningen, säger Mikael Gulliksson.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2014. Propositionen Stärkt besittningskydd för utsatta hyresgäster, 2013/14:195

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed