Content page
Lennart Sten och Henrik Bonde till Victoria Park | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lennart Sten och Henrik Bonde till Victoria Park

Christian Hahne lämnar. Valberedningen i Victoria Park föreslår omval  av styrelseledamöterna Luciano Astudillo, Greg Dingizian, Bo Forsén och Anders Pettersson samt att nyval sker av Henrik Bonde och Lennart Sten. Till styrelseordförande föreslås omval av Bo Forsén.

Christian Hahne och Sten Libell har avböjt omval.

Henrik Bonde är placeringsdirektör vid Östersjöstiftelsen sedan 2009. Lennart Sten är chef för GE Capital Real Estate i Europa sedan 2011.

Årsstämman äger rum den 23 april 2014 kl. 17.00 på Malmö Börshus.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-20

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed