Content page
Ikanos första obligation | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ikanos första obligation

Ikano emitterar via Ikano Bostad Stockholm Holding AB ett femårigt säkerställt obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 1 miljard kronor.

Emitterat belopp är fördelat på en 5-årig obligation om 600 mkr till en fast ränta om 3,1% och en 5-årig obligation om 400 mkr med rörlig ränta, 3m Stibor + 1,30%. Obligationerna är säkerställda i Ikanos bostadsbestånd i Stockholm och utgör ett komplement till Ikanos befintliga finansiering. Detta är bolagets första emission på kapitalmarknaden, men Ikano utesluter inte att det kan bli fler.

– Vi är en långsiktig fastighetsägare som växer både inom handelsfastigheter och bostäder. Genom obligationslånet får vi en bredare finansieringsbas vilket skapar bättre möjligheter för fortsatta förvärv, projektutveckling och investeringar i befintligt bestånd säger Daniel Skoghäll, Affärsområdeschef för Fastigheter inom Ikano.

Ikano har ansökt om notering av obligationen på Nasdaq OMX Stockholm.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-18

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed