Content page
Fortsatt stora variationer i fjärrvärmepriserna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortsatt stora variationer i fjärrvärmepriserna

Sedan årsskiftet har fjärrvärmepriserna i genomsnitt höjts med 1,6 procent. Men priserna varierar kraftigt. Det skiljer nu över 593 kr i månaden i uppvärmningskostnad för en normalstor lägenhet i Mörbylånga, som har högst fjärrvärmepris i landet, och Luleå, som i likhet med tidigare år har landets lägsta priser. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Resultatet av årets Nils Holgerssonundersökning, där kostnader för taxor och avgifter för ett flerbostadshus kartläggs, visar att priset på fjärrvärme varierar kraftigt mellan olika kommuner.

– Kostnaden för fjärrvärme är över 7 000 kr högre per år för en lägenhet i Mörbylånga jämfört med motsvarande lägenhet i Luleå. Det är naturligtvis helt orimligt och omotiverat, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Priset på fjärrvärme har sedan 1996, då Nils Holgerssonundersökningen genomfördes för första gången, alltid ökat mer än konsumentprisindex. I år uppgår den genomsnittliga höjningen till 1,6 procent, samtidigt som konsumentprisindex sänkts med 0,2 procent.

– Fjärrvärmebolagen verkar på en monopolmarknad där kundens ställning är svag. Det är därför viktigt att fortsätta att belysa skillnaderna i avgifter och taxor för att motverka orimliga prishöjningar, säger Rikard Silverfur.

Ta del av hela undersökningen av priset på fjärrvärme på www.nilsholgersson.nu

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed