Content page
Forsling på ny tjänst hos AMF Fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Forsling på ny tjänst hos AMF Fastigheter

Ny avdelning inrättad. AMF Fastigheter tar ett samlat grepp om stadsutveckling för att vitalisera Stockholm city. En ny avdelning, Stadsutveckling och marknad bildas 1 april 2014. Karolin Forsling blir chef för avdelningen.

– Stadsutveckling och marknad som område är betydelsefullt för oss. Genom att kraftsamla kring stadsutveckling och marknad fullföljer vi vår idé att skapa attraktiva platser där människor vill vara, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter driver ett antal stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt, bland annat i Galleriankvarteret i centrala Stockholm.

– Vi äger fastigheter i centrala Stockholm med stor utvecklingspotential. Stadsutveckling kräver långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans med bland annat Stockholm Stad och andra fastighetsägare för att skapa god lönsamhet. Det här är ett naturligt steg i den långsiktiga plan för bolaget vi arbetar med sedan många år tillbaka, säger Karolin Forsling.

Karolin Forsling har närmare 20 års erfarenhet från handels- och stadsutveckling. I oktober 2013 utsågs Forsling till en av världens mest innovativa stadsutvecklare av UBM Future Cities. Hon uppmärksammades bland annat för skapandet av MOOD Stockholm och sitt stora engagemang för att omvandla Stockholm city. Karolin Forsling behåller dessutom sitt ansvar som affärsområdeschef för Retail.

Fastighetsvärlden Idag        2014-03-18

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed