Content page
Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

I en proposition föreslår regeringen nya bestämmelser i syfte att skapa en trygg och säker vårdmiljö och motverka brottslighet vid sjukvårdsinrättningar för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

Socialdepartementet, 18 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed