Content page
Stabil lönsamhet hos Besqab | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stabil lönsamhet hos Besqab

Basqab redovisar sitt bokslut för 2013:

  • Nettoomsättningen uppgick till 698,3 mkr (694,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till 76,7 mkr (69,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till 66,4 mkr (57,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 63,9 mkr (53,4), motsvarande 58 kr per aktie
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 301,4 mkr (256,7), motsvarande 275 kr per aktie
  • Likvida medel uppgick den 31 december till 75,2 mkr (70,1)

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-14

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed