Content page
Vem tar ansvar för att alla får en bostad? Ny rapport från Hyresgästföreningen, SKL, SABO och Fastighetsägarna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vem tar ansvar för att alla får en bostad? Ny rapport från Hyresgästföreningen, SKL, SABO och Fastighetsägarna

Ansvaret för de bostadssociala frågorna ligger på landets kommunledningar. Men för att det ska fungera krävs en god organisation och genomtänkta samarbeten. Det är först när det är på plats som övriga aktörer kan bidra till arbetet med att ge ekonomiskt svaga hushåll möjlighet till en egen bostad. Det är en av slutsatserna i rapporten Bostad för alla – vem tar ansvar för att alla får en bostad? utgiven av Hyresgästföreningen, SABO, SKL och Fastighetsägarna.

I rapporten presenteras fem slutsatser om vad som behövs för att bättre stödja de som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

1: Bostadsförsörjningen ska vara en kommunledningsfråga.

Möjligheten att få en bostad griper över flera kommunala ansvarsområden, bland annat bostadsförsörjning och socialtjänst. Därmed blir frågan om ledning och styrning extra viktig. Det gäller både inom kommunerna och mellan dem.

-Det måste i varje kommun finnas en tydlig inriktning från den politiska ledningens sida att det är viktigt att de med extra behov får möjlighet till ett eget boende. Viljan att ta ett helhetsansvar för detta är nödvändig för att kunna ta nästa steg, säger Anders Konradsson, chef för Boendeenheten och Hyresgästföreningens representant i gruppen.

2: Det krävs samordning och samarbete för att lyckas, det räcker inte att en aktör tar sitt ansvar.

-Både kommunerna och fastighetsägarna har ett delat ansvar för att skapa och vidareutveckla samarbeten kring detta, säger Anders Konradsson. Många aktörer måste hjälpas åt och hitta lösningar för att de som verkligen behöver hjälp med att få en bostad ska få det.

3: Myndigheter, bostadssökande och fastighetsägare bör ha en enda kontaktväg till kommunen, dvs det ska vara enkelt att se vem som har ansvaret.

-Vi tycker att det är självklart att det ska finnas en tydlig kontaktväg in till kommunernas arbete med detta. Det måste naturligtvis vara tydligt för dem som har behov av en bostad var de kan vända sig för att få hjälp. Men det är lika viktigt att även övriga aktörer som myndigheter och bostadsbolag har en tydlig kontakt i kommunen, säger Anders Konradsson.

4: Det behövs fler bostäder.

Majoriteten av kommunerna har bostadsbrist, det behöver alltså byggas mycket mer. Bostadsmarknadens gräns är sällan densamma som kommungränsen, vilket ställer ytterligare krav på samordning av till exempel byggplaner.

– Det behöver byggas mycket mer bostäder över praktiskt taget hela landet, och framför allt då hyresrätter som människor har råd att bo i, säger Anders Konradsson.

-Bostadsbyggandet är den enskilt viktigaste faktorn för att komma till rätta med de många problem som dagens bostadsbrist skapar. Dessutom har en rad rapporter visat vikten av att det finns en bra tillgång på bostäder, företrädesvis hyresrätter, för att tillväxten ska kunna främjas. Det finns alltså en rad vinster för samhället i stort med att öka bostadsbyggandet rejält.

5: Staten bör ta ett bredare ansvar.

I dag saknas nationella riktlinjer för hur man hanterar boendet vid exempelvis hot- och våldssituationer. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser för personer som till exempel byter bostadsort. Organisationerna bakom rapporten anser därför att regeringen bör utreda och överväga om sådana riktlinjer bör och kan tas fram.

-Vi tycker att det borde vara en självklarhet att de som akut behöver hjälp ska få det. Därför är tydliga riktlinjer ett viktigt steg. Lika viktigt är att förbättra samordningen mellan de bostads- social-, integrations- och arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommuner och stat, avslutar Anders Konradsson.

För mer information, kontakta:

Anders Konradsson, Chef Boendeenheten Hyresgästföreningen 070-635 02 60

Källa: Hyresgästföreningen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *