Content page
Utländska marknader lockar svenskt kapital | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utländska marknader lockar svenskt kapital

Den övervägande delen av allt svenskt kapital som investerats i kommersiella fastigheter har investerats i hemmamarknaden de senaste tio åren. En summering visar dock att en växande ström av svenskt kapital har investerats på utländska marknader under samma period. Sedan 2004 har investeringar för över sju miljarder euro eller cirka 70 miljarder svenska kronor, skett utanför Sveriges gränser, enligt DTZ.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed