Content page
Prisutdelning av byggnadspris till Vallentuna Kulturhus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Prisutdelning av byggnadspris till Vallentuna Kulturhus

Stockholms läns hembygdsförbund ger 2013 års nybyggnadspris till Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Prisutdelningen kommer att ske lördag 22 mars kl. 12 i Vallentuna Kulturhus.

Program lördag 22 mars

Stockholms läns hembygdsförbund delar ut priset och delger motiveringen. Tacktal av kommunalrådet Örjan Lid och kulturnämndens ordförande Lars-Bertil Ohlsson.

Efter prisutdelningen bjuds det på musikunderhållning och kaffeservering i Kulturhusets foajé. Det finns också möjlighet att få en guidad rundtur i huset av kultur- och fritidschef Pernilla Järveroth och arkitekterna Lars Gauffin (huvudarkitekt), Eva Nyberg (inredningsarkitekt) och Pia Englund (landskapsarkitekt).

Tid: lördag 22 mars kl. 12
Plats: Caféscenen, Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1
 

Motivering till priset

Vallentunas lite spretiga centrum har fått en samlande nybyggnad där  kulturen sätts i fokus. Ett hus som genom ett tydligt helhetsgrepp visar upp sig mot omvärlden och bjuder in till besök. Ett kulturhus och  bibliotek som är lockande och läckert – från utemiljö till innemiljö,  från fasaduttryck, till rumslighet till detaljnivå. Huset har karaktären av ett “allaktivitetshus” riktat till alla. Inte minst barn- och  ungdomsdelarna imponerar. Här finns också goda utrymmen för kommunens  lokalhistoriska samlingar, teaterscener i olika storlekar,  utställningslokaler och samlingslokaler som kan användas av såväl  kommunen som föreningslivet.

Landskapsarkitekter, husarkitekter och inredningsarkitekter från  Nyréns har i ett långtgående samarbete med brukarna satt prägel på ett  föredömligt arbete. Vallentuna kulturhus och bibliotek är ett  förebildligt exempel på att höga kulturpolitiska ambitioner och goda  satsningar på kultur i vidaste mening lönar sig!

Ansvariga arkitekter från Nyréns Arkitektkontor:

Byggnad: Lars Gauffin
Landskap: Pia Englund
Inredning: Eva Nyberg

Om priset

Stockholms läns hembygdsförbund delar varje år ut byggnadspriser för  att fästa uppmärksamhet på dels väl genomförda upprustningar av äldre   bebyggelse dels ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig   miljö. En jury med representanter från hembygdsförbundet, Stockholms   läns museum, Stockholms Stadsmuseum, Länsstyrelsen, arkitektyrket och   byggnadskulturhistoriskt yrkesverksamma entreprenörer utser vilka objekt  som belönas.

Priset som sponsras av Länsförsäkringar i Stockholm  utgörs av en  plakett att fästa på byggnaden och byggnadens ägare,  arkitekt och  entreprenörer tilldelas samtidigt diplom.

Källa: Vallentuna kommun

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *