Content page
Landstinget i Värmland vann stort europeiskt innovationspris | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Landstinget i Värmland vann stort europeiskt innovationspris

Landstinget i Värmland använder SundaHus Miljödata för att skapa egna miljökriterier för de
byggnadsmaterial som får användas i landstingets byggnader, utöver EU:s normer och mål. Landstinget i Värmland vann priset som delas ut av de europeiska regionernas samarbetsorganisation AER, i konkurrens med 230 regioner i Europa.

Landstinget får priset för det arbetssätt som utvecklats och som gör att landstinget inte endast förnyar för att främja en hållbar, säker och sund miljö utan i samverkan med vetenskapen och byggbranschen ligger i framkant i form av innovation vid byggen.

– För att kunna bedriva en effektiv hälso- och sjukvård måste man ha lokaler som är hälsosamma att vistas i. Med SundaHus Miljödata får vi koll på vad vi bygger in i våra fastigheter, minimerar vår miljöpåverkan samtidigt som vi kan lägga in alla dokument som krävs för drift- och underhåll
av våra fastigheter, säger landstingets fastighetschef, Lars Nilsson.

Bra material byggs in

– Vi vill att det skall byggas in material som personer inte kan bli sjuka av eller som senare måste saneras, berättar Lars Nilsson

– Inte minst på nya neonatalvårdsavdelningen, där de allra minsta och känsligaste av våra patienter vårdas, men egentligen upp till tre generationer kan påverkas, har detta varit oerhört viktigt. Det är hur vi bedrivit arbetet för att uppnå dessa effekter utan merkostander som vi får priset.

– SundaHus har bidragit till arbetet genom hög specialistkompetens inom IT/utveckling, kemi och miljö som gör att de kan anpassa lösningar efter våra behov.  SundaHus Miljödata är dessutom ett unikt system och det enda som klarar våra höga krav och som kan anpassa systemet efter våra egna kriterier, avslutar Lars Nilsson.

Ur motiveringen till priset som delas ut i Bryssel den 17 mars:

Projektet är ett exempel på innovation för slutanvändare i den meningen att arbetet genomförs innan problemet har uppstått och riktar sig till slutanvändarna. En jurymedlem citerade Ford: “Om jag hade frågat vad folk ville ha skulle de ha bett om en snabbare häst.” I det här fallet ligger regionen steget före medborgarnas behov.

SundaHus är stolta över priset

Vi på SundaHus är oerhört stolta över bolagets samarbete med Landstinget i Värmland. Det har varit ett mycket givande samarbete eftersom det har bidragit till viktiga erfarenheter och kunskaper för både oss och landstinget när det gäller hur man gör i praktiken för att arbeta systematiskt med medvetna materialval. Dessutom har det bidragit till den snabba tekniska utvecklingen av vårt system, säger Arvid Jannert, VD på SundaHus i Linköping AB.

För mer information kontakta:

Lars Nilsson, fastighetschef, Landstinget i Värmland, telefon: 070-525 42 65

Källa: SundaHus

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *