Content page
Framtid Västerbotten – ny arena för samspel | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Framtid Västerbotten – ny arena för samspel

Nu lanserar Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, en ny arena för diskussion om länets viktiga framtidsfrågor: Framtid Västerbotten. Den första i en rad av arrangemang äger rum den 24 april, då under rubriken ”Mediabilden av norra Sverige”.

Landshövding Magdalena Andersson har initierat en serie arrangemang under paraplyet Framtid
Västerbotten.

Mediabilden av norra Sverige står i fokus under det första arrangemanget. Påverkar mediabilden av norra Sverige våra chanser till kompetensförsörjning och tillväxt? Hur stämmer mediabilden överens med den faktiska verkligheten? Det är två av utgångspunkterna för det samspel som kommer att äga rum på residenset i april.

Inbjudna till Framtid Västerbottens första arrangemang är företrädare för de som skapar bilden (media), de som på olika sätt använder och utnyttjar bilden (företag med flera), samt de som jobbar med och mot den rådande mediabilden (företrädare för olika myndigheter, kommuner, landsting och företag som behöver rekrytera nya medarbetare).

Det första dialogtillfället inom ramen för Framtid Västerbotten har föregåtts av ett förberedande möte, där en grupp sakkunniga närmare analyserat och bearbetat de frågeställningar som ligger till grund för samspelet den 24 april. I gruppen ingår bland annat representanter för nationella och regionala redaktioner.

Vad är Framtid Västerbotten?

Framtid Västerbotten är en mötesplats för samtal och diskussion och ingår i Länsstyrelsens roll som arenabyggare, katalysator och expertmyndighet. Framtid Västerbotten ska verka för samspel mellan olika aktörer inom områden som är av vikt för länets framtid.

En viktig del av Framtid Västerbotten är det förarbete som en grupp sakkunniga genomför i god tid innan respektive samspel på residenset. Gruppen består av består av olika experter, sakkunniga, och nyckelpersoner för den specifika frågeställningen.

Samspelet ska bidra till att utkristallisera konkreta strategier inom olika områden. Målet är attFramtid Västerbotten ska bidra till att hitta lösningar på de utmaningar som länet står inför.

För mer information kontakta:
Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
Avdelningsdirektör
Länsstyrelsen Västerbotten
070-621 73 52
mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *