Content page
Atrium Ljungberg emitterar 600 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Atrium Ljungberg emitterar 600 miljoner

Atrium Ljungberg har genomfört två emissioner under sitt MTN-program. Ett 5-årigt obligationslån om 300 miljoner kronor emitterades på Stibors tremånadersränta + 1,30 procent och ett tvåårigt obligationslån om 300 miljoner kronor emitterades med en fast ränta om 1,76 procent, motsvarande Stibors tremånadersränta + 0,64 procent.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed