Content page
Stockholmshyrorna klara | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stockholmshyrorna klara

Upp 1,5 procent. Nu har Hyresgästföreningen region Stockholm tecknat överenskommelser för hyrorna 2014 för cirka 170.000 hyresgäster i Stockholms stad. I snitt får hyresgästerna en hyreshöjning på 1,5 procent.

– Avtalen som vi har tecknat är de lägsta förhandlade på ett decennium i Stockholm. Med det ekonomiska läge som råder just nu fanns alla förutsättningar för en bra överenskommelse för hyresgästerna, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

För Svenska Bostäders hyresgäster höjs hyrorna 1,5 procent i snitt från 1 april. Hyreshöjningen blir mellan 1,30 och 1,75 procent beroende på standard, läge och fastighetstyp. Svenska Bostäder hade ursprungligen krävt en höjning på mellan 1,7 och 3,7 procent med ett snitt på 2,7 procent från 1 januari.

För Stockholmshems hyresgäster blir höjningen också 1,5 procent från 1 april, som fördelas mellan 1,25 och 1,75 procent. Stockholmshems ursprungsyrkande låg på i snitt 2,7 procent från 1 januari, med ett spann på 1,7–3,7 procent.

En ramöverenskommelse har också slutits för de privata fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning från 1 april på mellan 1,3 och 1,75 procent beroende på nuvarande hyresnivå och område. Fastighetsägarna hade ursprungligen krävt en hyreshöjning på 1,7–3,7 procent från 1 januari 2014.
Ramöverenskommelsen ligger nu till grund för enskilda förhandlingar med varje privat fastighetsägare för att fastställa hyrorna för varje lägenhet.

– I år har hyresförhandlingarna varit en ovanligt lång och svår process. Den främsta orsaken till detta är att det är första gången Fastighetsägarna Stockholm förhandlar för de kommunala bostadsbolagen. Den bristande insikten om de kommunala bostadsbolagens särställning och Fastighetsägarnas vilja att låta efterfrågan styra hyrorna har kraftigt bromsat upp förhandlingarna, säger Greger Björkegren.

Tidigare har överenskommelse slutits för Familjebostäders hyresgäster som fick en hyreshöjningen på i snitt 1,5 procent från 1 mars. Höjningen fördelades mellan 1,25 och 1,8 procent beroende på fastighetens läge, standard och hyresnivå. Familjebostäders yrkande var från början 2,7 procent i snitt, fördelat på 1,7–3,7 procent från 1 januari.

– Vår förhoppning var att i samband med årets förhandlingar även få igång nya samtal om en systematiserad hyressättning, stockholmsmodellen. Tyvärr har Fastighetsägarna Stockholm inte visat något som helst intresse för den frågan, säger Greger Björkegren.

MER

Comments are closed