Content page
Specialfastigheter tar lån på obligationsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Specialfastigheter tar lån på obligationsmarknaden

Specialfastigheter lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden 
under sitt Medium Term Note program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 12 mars 2013 med återbetalningsdag den 12 april 2018. 
Obligationslånet löper till fast årlig ränta om 1,95 procent.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm. Syftet med obliga­tionerna är finansiering 
av den löpande affärsverksamheten.

MER

Comments are closed