Content page
Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

Regeringen uppdrar åt Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Årliga rapporter över verksamheten ska redovisas till Socialdepartementet och Näringsdepartementet senast den 31 januari med start fr.o.m. 2015.

Läs mer här

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *