Content page
Eon tecknar fjärrvärmeavtal med bostadsrättsföreningar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Eon tecknar fjärrvärmeavtal med bostadsrättsföreningar

fjarrvarme
Eon har tecknat avtal med bostadsrättsföreningarna Farmen, Volten, Storstugan och Annexet. Det hela gäller ett avtal om leverans av 33 gigawattimmar fjärrvärme per år.

– Tillsammans äger och förvaltar vi fyra föreningar omkring 2 600 lägenheter, vilket innebär att den här affären motsvarar värmebehovet i en mindre svensk stad, säger Lars Biertz, ordförande i Brf Storstugan.

Eon och de fyra föreningarna kom under 2012 överens om ett samarbete för att säkra föreningarnas behov av fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvatten till sina fastigheter.

– Det känns bra att vårt samarbete nått en första konkret milstolpe, och att vi nu kan gå vidare med att bli delägare i fjärrvärmeverket i Täby och säkra vårt värmebehov för framtiden, säger Lars Biertz.

– Affären är ett viktigt steg i byggandet av det nya fjärrvärmenätet i Täby kommun. Den innebär också att vi och bostadsrättsföreningarna tagit ytterligare ett steg i vårt gemensamma projekt med att bygga en anläggning för produktion av fjärrvärme, säger Stefan Håkansson, vd för Eon Värme.

Mplet för Eon är att i ett första steg leverera minst 100 gigawattimmar fjärrvärme till det nya fjärrvärmenätet. Den nu avtalade affären innebär att Eon tar ett stort kliv mot att nå det målet.

– Avtalet gör att vi nu passerar en leveransnivå på 70 gigawattimmar och innebär att vi kan komma att nå vår målsättning på minst 100 gigawattimmar snabbare än planerat, säger Karin Jarl Månsson, vd för Eon Försäljning.

Det nya fjärrvärmenätet i Täby är ett gemensamt projekt mellan Eon och Täby kommun. Eons roll är att bygga nätet medan kommunen äger det.

Källa: Energinyheter

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *