Content page
Castellum förvärvar för 645 miljoner i Halmstad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Castellum förvärvar för 645 miljoner i Halmstad

Alecta avyttrar ”SPP-innehav”. Castellum har via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB förvärvat nio fastigheter i högskoleområdet i Halmstad. I förvärvet ingår landmärket Trade Center, den högsta byggnaden i Halmstad och även den högsta byggnaden mellan Malmö och Göteborg. Det är Alecta som avyttrar och bolaget har haft CBRE som rådgivare i samband med transaktionen.

Investeringen, som totalt omfattar nio fastigheter i det etablerade högskoleområdet ca två kilometer sydost om centrum, uppgick till 645 miljoner kronor. Tillträde har skett.

Den största hyresgästen är Högskolan Halmstad, etablerad 1983 och i dag med en verksamhet som omfattar 10.000 studenter och 600 anställda.

– Vi ser fram emot att utveckla området tillsammans med kommunen och högskolan, säger Henrik Saxborn, VD Castellum.

Med förvärvet följer en byggrätt om cirka 9.000 kvm. Det förvärvade beståndet har en uthyrningsgrad om 95 procent och består av 43.500 kvm varav 30.850 kvm utgörs av kontor och resterande del av butik, utbildningslokaler, lager och bibliotek.

Affären innebär att Castellum via dotterbolaget Harry Sjögren AB mer än fördubblar sitt fastighetsbestånd i Halmstad, från ca 35.000 kvm till 78.500 kvm.

– Förvärvet innebär en stor satsning på Halmstad – en stad med stark tillväxt. Vi får nu både en effektivare förvaltning och ett bredare utbud av lokaler till våra kunder, säger Henrik Saxborn och tillägger att bolaget gärna gör ytterligare förvärv i Halmstad för att nå en ännu bättre förvaltningsvolym.

Alecta har ägt beståndet länge, sedan SPP-tiden. Höghuset stod färdig 1991 och ligger i Kvarteret Baertling. Det mäter 73,5 meter på höjden och består av 22 våningar. Efter försäljningen äger Alecta endast ett mindre bestånd i Halmstad.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-10

MER

Comments are closed