Content page
Selena Oil avlistas från First North | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Selena Oil avlistas från First North

Selena_Oil

Selena Oil ska avlistas från First North, enligt beslut från börsens disciplinnämnd.

Avlistningen kommer att ske den 9 maj, enligt ett pressmeddelande.

Selena Oil har vid ett flertal tillfällen underlåtit att lämna information respektive lämnat information som inte uppfyllt kraven på att information som offentliggörs ska vara korrekt, relevant och tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för bolaget och dess finansiella ställning, anges i pressmeddelandet.

Bolaget har även lämnat vilseledande information om ett antal transaktioner och förhållanden i bolaget, vilka samtliga varit av avgörande betydelse för bedömningen av bolagets finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga.

Vidare har Selena Oil inte någon aktuell förteckning över insidertransaktioner på sin hemsida.

Bolaget har även saknat de personella resurser som krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden vad gäller informationsgivning, påpekar disciplinnämnden.

Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på hur bolagets tidigare styrelse och dess huvudägare har agerat i förhållande till övriga aktieägare och anser att detta har påverkat marknadens förtroende för First North på ett negativt sätt, heter det.

Tidigare på fredagsmorgonen meddelades att börsens disciplinnämnd har beslutat om att Ruric ska avnoteras från handel på First North.

Källa: Industrinyheter

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *