Content page
Nya regler för miljö- och klimatpåverkan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya regler för miljö- och klimatpåverkan

??????????r

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har tagit fram regler för hur miljö- och klimatpåverkan för byggnader ska bedömas för byggnadens hela livscykel. Reglerna, Product Category Rules, PCR, blir nu en internationell standard.  

Allt oftare ställs det krav att redovisa miljöpåverkan under en produkts hela livscykeln. Det kan handla om upphandlingar eller i kommunikationen med konsumenter Byggbranschen är inget undantag, men tidigare har det saknats regler. 

Men nu har alltså Tyréns tagit fram livscykelanalyser för hur stor miljöpåverkan en byggnad har.  Företaget startade arbetet med att ta fram en metodik redan år 2012. Under arbetets gång har Tyéns samarbetat med aktörer från byggbranschen och Miljöstyrningsrådet. Och nu presenterar Tyréns alltså resultatet: Product Category Rules eller PCR, reglerna som nu blir internationell standard för att bedöma en byggnads miljöpåverkan under hela dess livscykel. 

– Vi har nått delmålet att få reglerna publicerade och att de gäller i det internationella EPD-systemer. Nu börjar det riktiga arbetet med att få branschen att använda de nya reglerna, säger Ulf Wiklund, affärsutvecklare på Tyréns och internationell PCR-moderator

Tyréns kommer nu att fortsätta sitt samarbete med byggbranschen för att  livscykelanalyser ska börja tillämpas i större skala. Ett annat av företagets mål är att de nya reglerna ska kunna integreras med övriga miljöcertifieringssystem på marknaden. Främst handlar det om de det svenska systemet Miljöbyggnad, men på sikt även de internationella systemen BREEAM och LEED. 

– Vi hoppas att det nya tänket ska bidra till resurseffektivitet och helhetsgrepp på miljöfrågorna i byggbranschen, säger Ulf Wiklund.

Han tror också att reglerna kan sätta press på byggkostnaderna framöver:
– Det skulle gynna samhällsutvecklingen i stort. Nu bygger vi ju för få bostäder i våra tillväxtorter.

Källa: Dagens Fastigheter

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *