Content page
Hemfosa till börsen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa till börsen

Stock Market Background

Styrelsen för Hemfosa har erhållit godkännande från NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté om upptagande av bolagets aktier till handel under bland annat förutsättning att spridningskravet för aktierna uppfylls. Förväntad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 21 mars 2014.

Hemfosa har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Erbjudandet omfattar totalt 34 508 879 aktier i Hemfosa, varav 5 434 782 avser nyemitterade aktier och 29 074 097 avser befintliga aktier. Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare 4 347 826 nyemitterade aktier för att täcka eventuell övertilldelning (”övertilldelningsoptionen”)

Försäljningspriset förväntas fastställas inom intervallet 88-96 kronor per aktie och det slutliga försäljningspriset förväntas offentliggöras den 21 mars 2014.

Vid full anslutning till erbjudandet uppgår värdet av erbjudandet till cirka 3,0-3,3 miljarder kronor och bolaget tillförs cirka 478-522 miljoner kronor. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till cirka 3,4-3,7 miljarder kronor och bolaget tillförs cirka 861-939 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten är 10-19 mars 2014 och anbudsperioden för institutionella investerare 10-20 mars 2014

Förväntad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 21 mars 2014

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Cederquist är legal rådgivare till bolaget och Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners

Källa: Fastighetsnytt

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *