Content page
Grönt kakel för miljövänliga hus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Grönt kakel för miljövänliga hus

Kakel

Allt fler byggföretag miljöcertifierar sina projekt enligt den svenska miljöklassningen miljöbyggnad. Detta innebär ett stort fokus på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval. Materialvalet sätter höga krav på de underleverantörer som ska tillhandahålla byggmaterialet.

Byggföretag bygger idag miljöhus både ur hälsosynpunkt och för ett hållbart samhälle. Materialen som används är fria från giftiga kemikalier och ska kunna demonteras vid rivning där alla delar ska gå att återanvändas. Som en av Sveriges ledande kakelleverantörer har Kakeldaxgruppen valt att ta sitt ansvar i ledet och erbjuder ett miljövänligare kakel.

-Till keramiska plattor har man länge använt e x bly, kvicksilver och kadmium för att få starka färger. Idag importeras mycket plattor från låglöneländer och man har egentligen ingen aning om vad de innehåller eller vilken resa de har varit med om innan folk sätter in dem i sina hem. Ett vitt kakel betyder inte alltid ett vitt samvete, berättar John Bergmark, på Kakeldaxgruppen.

Ställer krav på tillverkaren
Byggbranschen och privatpersoner börjar ställa krav och efterfrågar dokumentation för byggmaterialet som används till sina miljöklassade bostäder, men många återförsäljare har idag svårt att få fram informationen som efterfrågas.

Som enda kakelleverantör i Sverige är Kakeldaxgruppen med i Sweden Green Building Council där de arbetar för att öka medvetenheten om miljövänligare alternativ och energieffektiviseringar. Samtidigt har de även satt andra miljömål internt och jobbar just nu med en tydligare miljöpolicy i företaget.

-Vi ska jobba med miljövänliga produkter och producenter, och vi har satt som mål att vara branschledande inom detta i Sverige. Kan inte våra tillverkare tillhandahålla dokumentation på tillverkningen och innehållet i varorna så får de vara beredda på att vi slutar köpa in deras varor, förklarar John och fortsätter.

-Men vi vill även gå längre, det är lika viktigt att titta på hur arbets- och sociala förhållanden ser ut hos producenten samt var fabriken ligger och hur dess miljöpåverkan ser ut.

Energikrävande tillverkning
Tillverkningsprocessen vid framställningen av keramiska plattor är energikrävande, men det finns åtgärder som går att ta till för att minska miljöbelastningen.

-Det används mycket vatten i tillverkningsprocessen av kakel så producenterna ska helst försöka jobba med slutna kretslopp så att de minskar användningen av vatten vid produktionen. Sen har vi energiaspekten. Brännugnarna går på 1000-1500 grader, så då ska de ju helst använda grön el som håller nere koldioxidutsläppen, berättar John.

Just nu håller Kakeldaxgruppen på att fasa ut producenter som inte håller måtten gällande tillverkning och leverans. Idag arbetar de främst med aktörer inom Europa där det är lättare att följa tillverkningen och minska sträckan som kaklet behöver fraktas. Den största delen av företagets import sker via järnväg genom Europa och sedan distribueras det mellan butikerna med utvalda speditionsföretag.

Tummar aldrig på kvaliteten
Man ska leva med ett nytt badrum, kök eller uteplats länge och då är det också viktigt att kaklet håller god kvalitet. Kvaliteten på kakel skiljer sig också vilket gör det än mer viktigt att veta att leverantören håller hög standard.

Exempelvis så kan ett billigare kakel vara ytbehandlat med en sämre glasyr som kan vara för tunn och bristfällig. Vissa kakelplattor suger åt sig vatten vilket över tid ger glasyren en grå färg istället för vit. Att behöva byta kakel är inte bara omständligt och dyrt utan också miljöbelastande eftersom kakel är svårt att återanvända, men nu finns alternativ.

-Vi kan idag erbjuda ex våra granikeramikplattor ”Green Tiles” som är tillverkade av 80% återanvänt material. Plattorna fungerar både ute- och inomhus och är ett mycket uppskattat tillskott i vår produktportfölj, berättar John avslutningsvis.

Källa: Tema Bygg & Fastighet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Produktnyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *