Content page
Bättre IT-miljö i verkstäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bättre IT-miljö i verkstäder

It-miljo

IT har kommit ut i verkstaden. Därmed behöver arbetsplatserna förändras. De måste byggas för nya krav på effektivitet och ergonomi.

Den stora förändringen är att datorer och scanningssystem tar över äldre tiders block och penna. Idag hämtas ofta information som behövs i produktionen eller på lagret direkt från affärssystemet. Systemen checkar automatiskt flöden. Allt mer av processerna ska dokumenteras och följas upp. Då är PC, tangentbord och annan IT-infrastruktur nödvändig ute i verksamheten och det skapar nya gränssnitt mellan människa och maskin.

Rittal följer upp denna utveckling. Företaget har tagit fram en rad lösningar för att kunna optimera arbetsplatserna inom industrin.

– Det här en utveckling som accelererar och som kräver att företagen tänker annorlunda kring ergonomi, tillgänglighet och säkerhet, säger Per Magnusson, specialist inom inkapslingar och mekanik på Rittal Scandinavian. Miljöerna kan vara tuffa med smuts och damm. Operatören kan i ena stunden ha jobbat med en oljig maskin, för att i nästa knappa in information på ett tangentbord. Vi måste hitta lösningar för att detta ska fungera i längden.

Rittal ser lösningar inom fyra produktområden: PC skåp, Industrial Workstations, Pulpeter och bärarmssystem.

PC-skåp är klassiska kapslingar som håller smuts och damm utanför skåpet. Datorn står skyddad. Skåpen kan kompletteras med kyla och övervakning som ytterligare skyddar komponenterna och säkrar tillgängligheten. Till datorn kan speciella tangentbord användas som är byggda för miljön.

Industrial Workstations är ett specialutformat system som kan anpassas helt efter individuella behov. Systemet omfattar underskåp, hyllsystem, arbetsskivor, infällda terminaler och tangentbord. Med Industrial Workstations går det att bygga just IT-arbetsplatsen eller avsyningsytan i produktionen eller på lagret.

Med pulpeter går det att få till en bra ståarbetsplats med dator, tangentbord och skärm i verksamheten eller med infälld PLC eller tryckknappar för att på ett lätt sätt kunna styra en maskin eller vid en produktionslinje.

Bärarmssystem med en manöverlåda för placering av en kapslad PC-skärm eller en PLC är en bra lösning där användaren behöver kunna ha en mer flexibel arbetsplats ofta förekommande på olika typer av maskiner. Bärarmssystemet förbättrar ergonomin på arbetsplatsen genom att man flexibelt kan vrida, höja/sänka och flytta undan det på ett smidigt sätt. Den underlättar även övervakning och ger rätt höjd och avstånd till HMI-paneler med tryckknappar samt skärmar på ett optimalt sätt.

– Det här är produktlösningar vi är övertygade om har en väsentlig betydelse för att skapa moderna arbetsplatser i 2000-talets industrier, betonar Per Magnusson.

Källa: Maskin och Verkstad

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *