Content page
Regeringen ökar tillgängligheten på läkemedel | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen ökar tillgängligheten på läkemedel

Regeringen arbetar vidare för att nå målen om en modern hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla på lika villkor. Den 6 mars lämnade regeringen propositionen Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel till riksdagen.

Prop. 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

Socialdepartementet, 6 mars 2014

MER

Comments are closed