Content page
Ny fas på den svenska fastighetsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny fas på den svenska fastighetsmarknaden

 

Financial and business charts and graphs

Trots att alternativa tillgångar, som aktier och obligationer, har haft en stark utveckling under senare år kommer fastighetsmarknaden att fortsätta leverera stark avkastning. Högre tillväxt, lägre vakansrisk och investerarnas ökande riskvilja samt bättre tillgång till finansiering gör fastigheter utanför bästa läge till vinnare, enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook som nu publicerats.

– När optimismen är som störst på marknaden är det avgörande att hålla huvudet kallt och bygga sina beslut på marknadskunskap och noggrann analys. Det som utmärker en lyckad investerare är trots allt förmågan att välja rätt segment och fastighet i varje fas av konjunkturcykeln, säger Newsecs chefekonom Arvid Lindqvist.

Det är fortfarande svenska fastighetsbolag, fonder och institutioner som investerar, men typen av objekt har förändats. Från att ha varit i princip helt fokuserade på kontors- och bostadsfastigheter i bästa läge i landet tre största städer, har nu aktiviteten skiftat till fastighetssegment utanför bästa läge. Marknadsskiftet 2013 gjorde att direktavkastningskraven började pressas nedåt för närförorts- och ytterstadskontor i storstäderna, en trend som förväntas spridas till tillväxtstäder ute i landet under 2014.

Från och med i år kommer totalavkastningen för bästa läge och innerstadslägen drivas av god hyrestillväxt, medan avkastningen i mer sekundära lägen framförallt drivs av sjunkande direktavkastningskrav. Sammantaget gör det att skillnaderna i totalavkastning mellan segmenten fortsätter att minska och går mot historiskt låga nivåer.

Källa: Fastighetssverige

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *