Content page
Upplands Väsby bygger nya student- och ungdomslägenheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upplands Väsby bygger nya student- och ungdomslägenheter

Upplands_Vasby

Upplands Väsby kommun har ingått avtal med Bo i Väsby AB om att bygga bostäder i området Fyrklövern intill Väsby Centrum.  Avsikten är att bygga student- och ungdomslägenheter. I linje med kommunens prisbelönta stadsutveckling Väsby Labs planerar Bo i Väsby att satsa på nya innovativa inslag med grön odling både horisontellt och vertikalt, orangeri och ny energiteknik.

Målet är att bygga omkring 90 hyreslägenheter varav ungefär 70 kommer bli lägenheter lämpade för studenter eller som förstaboende för ungdomar. Den tilltänkta platsen ligger i hörnet Husarvägen – Drabantvägen. I samma område har kommunen tidigare tecknat ytterligare fyra företag.

– Vi ser fram emot att få förverkliga ett antal förslag som växt fram under Väsby Labs dialogen med medborgarna. Vi analyserar bland annat att möjliggöra odling och att skapa ovanliga gemensamma lokaler, t.ex. i form av ett orangeri säger Arne Månsson, VD för Bo i Väsby AB.

– Det är bra att våra kommunala bostadsbolag är beredda att gå i täten för att skapa nya spännande lösningar som skapar trevliga, moderna livsmiljöer säger Per-Erik Kanström (M) kommunstyrelse-ordförande i kommunen.

– Efterfrågan på studentboende i Upplands Väsby är stor säger kommundirektör Björn Eklundh. De studentlägenheter som Bo i Väsby byggde förra året vid stationen gick åt direkt.

Fyrklövern är ett stort område som ligger direkt söder om Väsby Centrum.  Genom rivning av gamla gymnasieskolan, samt modernare utnyttjande av ytor, skapas utrymme för  1 600 nya bostäder, arbetsplatser och nya gröna ytor.  De nya invånarna kommer att kunna välja från ett brett utbud av olika sorters bostäder och med olika upplåtelseformer.  Avtalet är det femte avtalet som ger en option på att köpa mark när detaljplanen är klar. Tidigare har likande avtal tecknats med Senior Trygg Fastighetsfond AB, TB-Exploatering AB och BRABO Stockholm AB, och Svenska Hyreshus. Kommunen räknar med att ytterligare ett tiotal företag succesivt kommer teckna avtal.

Väsby Labs är ett synsätt på hur en modern stad ska utvecklas och där man tar fasta på att involvera så många som möjligt så tidigt i processen. Närmare 1 000 personer har hitintills bidragit med idéer, synpunkter och engagemang, allt från skolbarn, studenter och andra invånare i Upplands Väsby via arkitekter, byggare och internationella experter på olika områden.

Källa: Upplands Väsby kommun

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *