Content page
Misstag kostade en halv miljard | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Misstag kostade en halv miljard

Human hands and house against blue sky

I centrala Stockholm bygger Pembroke just nu Mästerhuset, skräddarsytt för Nordeas kontorsbehov. Inför projektets genomförande träffades ett nytt tomträttsavtal mellan Stockholms Stad och Pembroke. Nivån i det avtalet är uppseendeväckande låg, omkring 150 kronor per kvm BTA, vilket är knappt en fjärdedel av den nivå som förlikningar ofta sker på och omkring 1.000 kronor per kvm BTA lägre än vad kommunen brukar kräva vid nyupplåtelse.

Fastighetsvärlden bedömer att Pembroke genom det träffade avtalet kommer att erlägga omkring 400–700 miljoner kronor mindre i tomträttsavgäld än vid en mer normal uppgörelse.

Anledningen till ”rabatten” är att flera byggnader rivits och att kommunen använt en modell som normalt används i ytterstadsområden för beräkningen av avgälden. Men det tycks vara en engångsföreteelse – ett misstag.

Ingen annan aktör har efter detta kunnat erhålla någon till närmelsevis lika förmånlig uppgörelse med kommunen.

Källa: Fastighetsvärlden

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *