Content page
Börsbolagen delar ut 5,1 miljarder kronor | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Börsbolagen delar ut 5,1 miljarder kronor

De börsnoterade fastighetsbolagens styrelser föreslår en sammanlagt utdelning om 5 138 miljoner kronor till sina aktieägare för året 2013. Det står klart sedan Catena som sista bolag offentliggjort sitt bokslut för 2013 den 27 februari. Fastighetsnytt har sammanställt de olika bolagens förslagna utdelningar och räknat fram hur stora belopp varje bolag för sig delar ut.

Vidare har man jämfört utdelningen med 2012 års belopp. Ifjol delade bolagen ut 4 687 miljoner kronor och utdelningarna har därmed höjts med 10,1 procent.

Sammanställningen visar att Castellum är det bolag som delar ut mest pengar, 731 miljoner kronor, och därefter kommer JM och Hufvudstaden som delar ut 599 respektive 558 miljoner kronor. Dessa tre bolag är de enda som delar ut mer än en halv miljard kronor men även Fabege ligger ganska nära den gränsen, Fabege delar ut 496 miljoner kronor. Tillsammans delar dessa fyra bolag ut 2,4 miljarder, motsvarande 46,4 procent av fastighetsbolagens sammanlagda utdelning. Victoria Park och Tribona delar ut minst pengar, 18,8 respektive 19,5 miljoner kronor. Notera att i denna sammanställning ingår utdelning för både stamaktier och preferensaktier. Endast två bolag ger ingen utdelning till sina stamaktieägare, Balder och Victoria Park.

Catena ökar det utdelade beloppet mest av alla, i relativa tal, med 335,7 procent, från 11,6 miljoner till 50,4 miljoner. Det förklaras av att Catena dels har fördubblat sin utdelning, dels lite drygt fördubblat antalet aktier. Närmast därefter kommer Wallenstam som ökar sitt utdelade belopp med 60 procent. I absoluta belopp är det Wallenstam som ökar utdelningen mest, med 127 miljoner kronor. Tribona är det enda bolaget som sänker sin utdelning och Balder, Diös, Fabege och Klövern delar ut lika mycket som ifjol.

Källa: Fastighetsnytt

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *