Content page
Regeringen föreslår nya regler för uthyrning av bostadsrätter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen föreslår nya regler för uthyrning av bostadsrätter

Reglerna för andrahandsupplåtelse av bostadsrätter ska bli mer generös föreslår regeringen i en proposition som presenteras idag. Regeringen föreslår att det framöver endast ska krävas skäl, till skillnad från dagens krav på beaktansvärda skäl, för att en bostadsrättshavare ska få tillstånd att hyra ut sin bostadsrätt. Därutöver ges bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse.

 – För att det ska vara möjligt för en bostadsrättsförening att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse måste detta medges i stadgarna. Detta innebär att de föreningar som vill införa möjlighet till avgift måste genomföra en stadgeändring, säger Line Zandén, nationell bostadsrättskoordinator på Fastighetsägarna.

Regeringen föreslår även i propositionen att den avgift som bostadsrättsförening ska ha möjlighet att ta ut av bostadsrättshavaren begränsas till maximalt 10 procent av gällande prisbasbelopp per år.

– Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och det är viktigt att tänka på att ingen avgift får tas ut innan dess. Jag rekommenderar föreningar som har för avsikt att införa möjlighet till avgift i sin stadgar att använda sig av Fastighetsägarnas mönsterstadgar. Dessa kommer att revideras före reglerna träder i kraft, säger Line Zandén. 

MER

Comments are closed