Content page
Kommentar till Nybyggarkommissionens förslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kommentar till Nybyggarkommissionens förslag

Den fristående Nybyggarkommissionen, bestående av Göran Persson, Agneta Dreber och Olle Wästberg, presenterar i dag 63 förslag för att åtgärda problem på den svenska bostadsmarknaden.
– Nybyggarkommissionen pekar föredömligt ut flera av de hinder som i dag står i vägen för en nödvändig nyproduktion av bostäder. Förslagen på lösningar blandar högt med lågt, men utgör sammantaget en klok mix som borde ha goda förutsättningar att genomföras utan större fördröjning, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige.
 
Debatten om bostadsbristen stannar i dag ofta vid förutsättningarna för att bygga, när 99 procent av bostadsmarknaden består av hus som redan finns. Det är bra att Nybyggarkommissionen lyfter blicken och även lägger förslag som tar sikte på hela bostadsmarknadens funktionssätt. 
 
– Hur marknaden fungerar för befintliga hyresfastigheter påverkar naturligtvis viljan att investera i fler. Förslag som leder till en bättre fungerande hyressättning, där konsumenters preferenser bättre återspeglas i hyrorna och tydliga stupstocksregler sätter press på förhandlande parter, är naturligtvis välkomna, säger Martin Lindvall.
 
– Regering och opposition har under lång tid visat sig oförmögen att hantera problemen inom bostadssektorn. Förhoppningsvis erbjuder Nybyggarkommissionens förslag och de förslag som i juni väntas från likaledes fristående Bokriskommittén möjligheter att nå politisk samsyn kring nödvändiga konkreta åtgärder, avslutar Martin Lindvall.
 

MER

Comments are closed