Content page
Tyréns stödjer Nybyggarkommissionen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tyréns stödjer Nybyggarkommissionen

Nybyggarkommissionen jobbar för att minska bostadsbristen.

Tyréns ansluter sig till Nybyggarkommissionen, en grupp ledd av Göran Persson, Olle Wästberg och Agneta Dreber som ska jobba för att minska bostadsbristen i Sverige. Detta är del i Tyréns fortsatta arbete att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Bakgrunden till Nybyggarkommissionen är att bostadsbyggandet i storstadsområdena inte hänger med den snabba inflyttningstakten. För varje år som går växer underskottet. Det finns en stor enighet kring problembilden, men desto mindre enighet kring lösningarna.

För Tyréns är Nybyggarkommissionen ett sätt att finna konstruktiva och hållbara lösningar på bostadsmarknadens problem. Kommissionens uppgift är att värdera förslag på området, samt lägga fram en åtgärdslista för ett större byggande. Slutrapporten kommer i början av nästa år.
Källa: Tyréns

FAKTA

Om Nybyggarkommissionen
Nybyggarkommissionen har gjorts möjlig genom finansiering från Tyréns, NCC och Nordea. Kommissionen består av Göran Person, tidigare statsminister, Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet och generaldirektör för Svenska institutet och Agneta Dreber, före detta vd för Livsmedelsföretagen.
Projektet har sin egen hemsida på www.nybyggarkommissionen.se
Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.
Källa: Tyréns

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *