Content page
Tydligare regler för andrahandsuthyrning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tydligare regler för andrahandsuthyrning

Riksbyggen har tillsammans med regeringen, HSB och Bostadsrätterna arbetat fram en anpassning av reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Syftet är att göra det lättare att hyra ut i andrahand. Bostadsrättshavaren kan också få betala en avgift till föreningen för att få hyra ut sin lägenhet om bostadsrättsföreningen inför detta i sina stadgar. Förändringarna presenteras gemensamt i DN av bostadsminister Stefan Attefall och de tre bostadsrättsorganisationerna.

Överenskommelsen innehåller följande delar:

● Regeringen kommer inom kort att lägga förslag om ändringar i bostadsrättslagen som syftar till att göra det lättare för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. En bostadsrättshavare ska inte längre behöva anföra beaktansvärda skäl för att hyra ut, utan endast skäl.

Principen om att det är bostadsrättsföreningen som fattar beslut efter framställning från den som vill hyra ut förändras inte. Den finns kvar som tidigare. Men det finns omständigheter där vi anser att det kan finnas anledning att vara mer generös än i dag utan att detta försämrar förutsättningarna för bostadsrättsföreningarnas verksamhet.

En sådan är då bostadsrättshavaren inte har för avsikt att flytta tillbaka, men ändå bör tillåtas få hyra ut. En lägenhet kan till exempel visa sig vara svårsåld och försäljningen därför dra ut på tiden. Det är ganska rimligt att man under sådana förhållanden under en tid kan få hyra ut sin lägenhet.

● Regeringen kommer att föreslå riksdagen att en avgift för andrahandsupplåtelse införs. Vid andrahandsuthyrning, och särskilt om det är en liten förening, orsakar uthyrningen vissa merkostnader för föreningen. Det är därför rimligt att föreningen får möjlighet att ta ut en årlig avgift av den som hyr ut.

Regeringen föreslår att taket för avgiftens storlek ska vara maximalt tio procent av prisbasbeloppet per år (4 450 kronor 2013). Rätten till, och grunden för avgiften ska anges i föreningens stadgar.

● Organisationerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna kommer att ta fram informationsmaterial och förslag till nya normalstadgar i enlighet med den föreslagna lagändringen. Normalstadgar är de stadgar som organisationerna tar fram för de bostadsrättsföreningar som är medlemmar och som en betydande andel av medlemmarna också väljer att anta.

HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna kommer att genomföra informationsinsatser och ge råd till sina föreningar och dess medlemmar om andrahandsuthyrning.
Källa: Riksbyggen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *