Content page
Pålkran tog första spadtaget i Värtahamnen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pålkran tog första spadtaget i Värtahamnen

Sten Nordin, finansborgarråd, Stockholms stad.

Det blev en pålkrans rytmiska dunkande som markerade första spadtaget i Värtahamnen i Stockholm. Ett par hundra gäster, varav ett antal från Grontmij, hade samlats ombord på Tallink Siljas MS Baltic Queen för att vara med om ceremonin när finansborgarråd Sten Nordin officiellt tog första spadtaget. En viss nyfikenhet fanns bland de församlade om hur det faktiskt skulle gå till.

Projektet med den nya Värtahamnen i Norra Djurgårdsstaden handlar mycket om att förvandla nuvarande hamnbassänger till byggnader och mark. Några fysiska spadtag är därför inte precis aktuella.

– En av de roliga sakerna med sådana här ceremonier är att se alla kreativa lösningar för hur man kan organisera ett första spadtag, sade finansborgarrådet Sten Nordin i sitt tal.

Den här gången var det alltså en pålkran på kajen som sattes igång efter en nedräkning av alla de församlade.

Mångfasseterat
Grontmij har levererat program-, system- och i vissa fall bygghandlingar i pirutbyggnadsprojektet och dess tillhörande nybyggnation intill sedan 2009.  De teknikområden som varit representerade är Mark, Trafik, El, Syste­mintegration, Konstruktion, Geoteknik samt Vatten & Ledningsteknik och många är de medarbetare hos Grontmij som har jobbat i projektet genom åren. På plats vid ceremonin fanns bland annat teknikkonsulterna Sabine Saracco, Nils Lindborg, Stefan Modig, Thomas Hultman och uppdragssamordnare Brittmarie Calming.

– Ett samarbete som sträcker sig över så lång tid har förstås både toppar och dalar, sade Karl Lagerlöf, projektledare på Stockholms Hamnar.

– Men vi har hela tiden löst alla problem på ett konstruktivt sätt tillsammans, och jag vill framhålla Brittmarie Calmings stora betydelse för att det fungerat så bra.

Ceremonin innebär starten på ett bygge som kommer att pågå till 2016 och som ska resultera i en helt ny pir och terminal. Därmed frigörs 85 000 kvadratmeter mark som ska användas till bostäder och kontor.
Källa: Grontmij

FAKTA
Om projekt Värtahamnen

Den nya hamnen kommer att ha en tydlig miljöprofil och under arbetet läggs stor vikt vid säkerhet. Projektet är det största hamnprojektet i Stockholm sedan 1920-talet och hundratals byggnadsarbetare kommer att vara på plats under tiden som bygget pågår.
Den nya piren kommer att vila på pålar, av både ekonomiska skäl och miljöskäl, och den tekniska livslängden är beräknad till 120 år. Den beräknade kostnaden för projektet (2011) är 2,6 miljarder kronor för utbyggnad av pir, ny passagerarterminal och infrastrukturförbättringar.
Den nya hamnen blir en del av den nya Djurgårdsstaden, en ny stadsdel som kommer att ha anslutningar till den nya Spårväg City och till motorleden Norra Länken.
Källa: Grontmij

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *