Content page
Framtidens Linköping tar form | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Framtidens Linköping tar form

Ny arkitekttävling om framtidens Linköping.

Sex arkitektteam har nu presenterat sina förslag på hur framtidens Linköping kan gestalta sig när Ostlänken och nytt resecentrum byggs. En helt ny stadsbild träder fram, med täta stadskvarter och broar över Stångån. Ostlänken är ett stort samhällsbyggnadsprojekt och Linköping är först ut med att presentera sina planer.

– Nya kommunikationer ger oss Sveriges bästa läge. Ostlänken är inte järnvägsspår. Det ger oss chansen att skapa framtidens Linköping och Sveriges nya storstadsregion, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

Sex förslag ställs ut
Regeringens besked om att bygga nya snabbjärnvägen Ostlänken innebar startskottet för det omfattande arbetet med att planera och bygga Linköpings nya resecentrum och en helt ny stadsdel. Hela 59 svenska och utländska team anmälde hösten 2012 intresse för att få delta i en arkitekttävling. Sex kända och erfarna team valdes ut. Deras förslag ställs nu ut fram till oktober, då en vinnare ska utses av jury.

– Tävlingsförslagen är oerhört spännande och nyskapande. Det är en utmaning att få vara med och välja ut det förslag som ska bli vägledande för det nya Linköping, säger juryordföranden Muharrem Demirok (C), tillika samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Linköpings framtida resecentrum ska ligga på östra sidan om Stångån. Järnvägen ska gå på en bro över ån. Det har varit förutsättningarna för arkitekttävlingen ”Innerstaden växer över ån”. Det blir början på en rundare, tätare och mer sammanhållen stad.

Stångån får ny funktion
Det handlar om stadsbyggnad med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett resecentrum med spår och broar över Stångån samt park och landskap utefter ån. Stångån får nu en ny funktion i staden. Istället för att vara en gräns för stadskärnan/innerstaden så blir ån och dess stränder den stora parken mitt i staden.

Tävlingsförslaget omfattar en begränsad del av den nya stadsdelen Kallerstad, som fullt utbyggd kommer att rymma 5 000 lägenheter och 15 000-20 000 arbetsplatser.

Teamens förslag är anonymiserade. Vilket team som står bakom respektive förslag avslöjas först efter att en vinnare har utsetts.

Förslagens namn utan inbördes ordning är: Linköping bygger nya broar Roxseine From Linköping with Love KONTINUUM Åstad Connecting Linköping

I form av tre stora kuber presenteras de sex förslagen. Utställningen pågår till och med 19 september på platsen vid Stångebro (korsningen Storgatan/Hamngatan) samt i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

De tävlande teamen utan inbördes ordning är:

White arkitekter och Spacescape. I samarbete med WSP, Schlaich Bergermann och Jönköping International Business School.
Metro arkitekter & Rundquist. I samarbete med Sydväst, Buro Happold, Ramböll och Urbanisma.
Allies and Morrison. I samarbete med General Architecture och Ramböll.
Tegnestuen Vandkunsten. I samarbete med Marianne Levinsen Landskab, Sloth Möller, Esbensen, WSP samt Peter Maskell och Anders Lund Hansen.
Tovatt architects&planners och Ramböll. I samarbete med Paju, urban think tank och Wennanders.
Transform och Kragh&Berglund. I samarbete med Trivector, Kreera, Centerlöf & Holmberg och Fforum.

Det viktigaste syftet med tävlingen är att få fram stadsbyggnadsförslag av hög kvalitet. Förslag som kan ligga till grund för fortsatt planering av tävlingsområdet. Ambitionen är att ett resultat av tävlingen ska kunna presenteras i oktober 2013. Juryn består av politiker och stadsbyggnadsdirektör från Linköping, samt fyra externa arkitekter varav två utsetts av Sveriges arkitekter.
Källa: Linköpings kommun

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *