Content page
Fokus på hållbarhet ger resultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fokus på hållbarhet ger resultat

Grundfors.

Grundfos visar i siffror och ord att ett initiativ för hållbarhet har önskad effekt. I början av 2012 sattes en strategi för hållbarhet ord på hur Grundfoskoncernen ska bidra till att lösa en del av världens problem – till exempel global uppvärmning. I Grundfos Sustainability Data 2012, som nyligen har publicerats, har verkan av koncernens initiativ för hållbarhet utvärderats för första gången sedan strategin formulerades.

Enligt Pernille Blach Hansen, Director of Sustainability, är syftet med publiceringen inte bara att skapa en översikt över årliga resultat när det gäller hållbarhet.

– Vi är övertygade om att om vi både satsar helhjärtat och mäter resultaten, så ökar sannolikheten avsevärt för att vi också ska uppnå målen. På så sätt skapar insamlingen och kommunikationen av data resultat i sig själv.

Koldioxidmål uppnådda
Bland annat visar utvärderingen positiva resultat inom klimatområdet, där en av våra målsättningar är att koncernen aldrig får släppa ut med koldioxid än man gjorde 2008. 2012 var koldioxidutsläppen 16 procent lägre än 2008, och bara under 2012 lyckades Grundfos reducera utsläppen med totalt 10 procent.

– Siffrorna visar svart på vitt att målen har uppnåtts – med råge – trots att koncernens produktion har ökar år efter år, säger Karen Touborg, chef för Group Environment, Health and Safety.

De positiva resultaten har uppnåtts bland annat genom kontinuerligt utbyte av konventionella pumpar och motorer vid koncernens anläggningar mot Grundfos egna energieffektiva pumpar. Resten är resultatet av det faktum att en del av energiförbrukningen har förts över till energiformer som släpper ut mindre koldioxid än de tidigare.

Färre arbetsrelaterade olyckor
Ett exempel från den sociala delen av utvärderingen visar att antalet arbetsrelaterade olyckor inom koncernen minskar. 2012 inträffade 187 olyckor per miljon arbetstimmar – vilket är 19 procent färre än under 2011 och 42 procent färre än 2008.

– Det visar att vårt arbete för att inom hela koncernen stärka medvetenheten om hur olyckor kan förebyggas har haft den avsedda effekten, förklarar Karen Touborg.

Detta är sjunde gången Grundfos upprättar en rapport rörande sitt arbete med hållbarhet. Ambitionen är hela tiden att visa en balanserad bild av koncernens bidrag till hållbar utveckling.

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptiillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.
Källa: Grundfors AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *