Content page
Årets byggnad och renovering i Södertälje | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Årets byggnad och renovering i Södertälje

Brf Humlan.

Brf Humlan är vinnare av Årets byggnad och Gammelgården vinnare av Årets renovering i Södertälje. Tävlingen Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje är avgjord. Prisutdelningen hölls i Södertälje stadshus och Årets byggnad blev Brf Humlan. Årets renovering tilldelades Gammelgården, Vackstanäs.

Årets byggnad och Årets renovering är en tävling som varje år samarrangeras av Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening för att lyfta fram och uppmuntra god modern arkitektur och hållbart byggande.

Modernt byggande – varsam renovering
– Brf Humlan som består av två hus, både på Nygatan och på Bellevuegatan är ett strålande exempel på en estetiskt lyckad förtätning av staden. säger Rudi Benedek, andre vice ordförande Södertälje stadsbyggnadsnämnd.

Vinnarna utses av stadsbyggnadsnämndens ledamöter, men först efter utlåtande av Södertälje Byggmästareförening som bedömer de byggnadstekniska aspekterna.

– Det är en styrka att kommunen och Byggmästareföreningen tillsammans kan belöna kvalitativt byggande i Södertälje. I år kom det fler bidrag än tidigare från allmänheten och det är roligt att de boende i Södertälje är med och uppmärksammar modernt byggande och varsam renovering, säger Elisabeth Martin, föreningschef Södertälje Byggmästareförening.
Källa: Stockholms Byggmästareförening


FAKTA

Brf Humlan
Motivering: “Bostadshusen vid en av Södertäljes huvudgator respekterar de villkor som omgivningen ställer på god utformning men pekar också framåt mot en stad med ökad arkitektonisk självkänsla. Det sätter en standard för framtiden.
Byggnaden tar på ett självklart sätt plats i staden. Arkitekturen är tilltalande, lågmäld och säker utan överdrifter. En klassisk tredelning av fasaden. Sockelvåning i natursten med lokaler, där ovanför lägenheter bakom en ljus putsad fasad. Ett burspråk över hörn markerar det viktiga läget. Gårdshuset har ett delvis annat uttryck och ansluter väl till den övriga bebyggelsen vid sidan om huvudgatan.”

Beteckning: Humlan 13
Adress: Nygatan 15/Bellevuegatan 4, Södertälje
Beställare: Veidekke bostad AB
Arkitekter: ÅWL arkitekter
Entreprenör: HMB construction AB
Gammelgården – vinnare av Årets renovering 2012

Gammelgården
Motivering: “Med sitt stora, karaktäristiska och subtilt brutna tak försvarar byggnaden en viktig plats i sin omgivning. Huset är respektfullt hanterat och har hittat en ny användning i ett nytt sammanhang. Det enkupiga tegeltaket är en sann fröjd för ögat. Den eleganta färgsättningen är enligt uppgift den ursprungliga, och detaljutformningen håller hög klass.
En mindre varsam ombyggnad skulle ha berövat platsen och oss alla ett sinnligt inslag och lämnat efter sig en obestämd saknad. Fastighetsägarens ambitioner har varit höga vilket härmed premierats.”

Beteckning: Vackstanäs 1:1
Adress: Vackstanäsgymnasiet, Södertälje
Beställare: Stiftelsen Otto och Signe Broms Hemskola å Wackstanäs
Arkitekt: Alexander Wolfe
Entreprenör: Starrbäcken Bygg AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *