Content page
Sista etappen av Atollen byggstartas | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sista etappen av Atollen byggstartas

Kvarteret Algen i Jönköping.

Nu startar den avslutande etappen (kv. Algen) av Atollenprojektet. Atollen är den sista stora pusselbiten i en stor omvandling av Jönköpings Östra Centrum. Därmed fullgörs också Jönköpings StadsbyggnadsVision 1.0.

Kv. Algen är det tredje och sista kvarteret som byggs inom ramen för Atollenprojektet. Algen uppförs i ett gemensamt projekt mellan Fastighets AB Corallen och HSB Göta.

– Vi är fantastiskt glada att få vara en del i att fullgöra Stadsbyggnadsvisionen, ett arbete som inte hade gått att genomföra utan bra samarbete med övriga byggherrar inom Atollen samt Jönköpings Kommun, säger Claes Junefelt.

Genom samarbete med andra byggherrar är grundtanken med Atollen att skapa en stadsmiljö som är levande dygnet runt. Det kommer att åstadkommas genom att blanda butiker, kontor med boende. Stadsdelen ska vara en naturlig utbredning av befintlig stadskärna. För Corallens del omfattar fastigheten två plan om totalt cirka 4 400 kvadratmeter, som ska kunna inrymma både butiker, restauranger och kontor. Byggnationen påbörjas i maj 2013 och de första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under våren 2015.

Byggnaden uppförs för att bli miljöklassad enligt standarden Miljöbyggnad. Med Miljöbyggnad får man ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Sweden GreenBuilding Council hanterar certifieringen som tidigare hette Miljöklassad byggnad.

– Vi har tagit steget att klassa samtliga våra nybyggnadsprojekt som Miljöbyggnad. Vi får därmed ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Detta är ett av Corallens bidrag för att skapa ekonomiskt hållbara byggnader för framtiden,  säger Peder Karlén fastighetschef Corallen i Jönköping.
Källa: Fastighets AB Corallen

FAKTA
Fastighets AB Corallen äger och förvaltar ca 520 000 kvm kommersiella lokaler med ett värde om cirka 4,1 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna inom Jönköping, Linköping, Värnamo och Växjö kommuner. I Jönköpingsregionen uppgår fastighetsbeståndet till ca 180 000 kvm med ett värde om ca 1,8 miljarder kronor. Corallen är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Castellum AB.
Källa: Fastighets AB Corallen

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *