Content page
Grontmij projekterar MAX IV | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Grontmij projekterar MAX IV

El- och tele från Grontmij till forskninsstationen Max IV.

Grontmij har fått det prestigefyllda uppdraget att projektera el- och teleinstallationerna i MAX IV åt fastighetsägaren ML4. Den tekniskt mycket avancerade anläggningen får en världsledande prestanda och kommer att stå klar 2015. Totalytan ligger på 44 000 m2 och innefattar bland annat en närmare 500 meter lång underjordisk tunnel med en linjäraccelerator.

Bygget av MAX IV i Lund är svensk forsknings hittills största infrastrukturprojekt. I MAX IV-laboratoriet kommer man med hjälp av ett speciellt röntgenljus att kunna se in i olika material, vilket får stor betydelse världen över för forskare inom materialvetenskap, medicin och bioteknik.

BREEAM
Grontmij har sedan hösten 2010 varit engagerade i projekteringen av hela den fastighetsknutna el- och teleentreprenaden, vilket inkluderar ett flertal byggnader av olika karaktär, däribland en jättelik ring i markplan. Nu har den resterande beställningen mottagits på att leverera samtliga bygghandlingar, relationshandlingar och slutdokumentation.

– Grontmij har gedigen erfarenhet av el- och teleprojektering när det gäller forskningslokaler. Bland mycket annat har vi haft ett helhetsansvar för Biomedicinskt Centrum BMC och Kemicentrum i Lund samt Kliniskt Forskningscentrum CRC i Malmö. Självfallet är det en stor ära för oss att få fortsatt förtroende att säkerställa kvalitet och funktioner i betydelsefulla forskarmiljöer, säger Rolf Hansson, affärsenhetschef för El- och Teleteknik på Grontmij.

Kontorsbyggnaden på MAX IV kommer att BREEAM-klassas, vilket är en etablerad miljöcertifiering enligt Europeisk modell. Stort fokus ligger på energibesparing och låg installerad effekt, vilket innebär att mycket teknik behöver tas med i planeringen exempelvis när det gäller belysning.

– Jag tror inte att vi har arbetat i ett projekt med så högt ställda miljökrav tidigare, säger Grontmijs uppdragsansvarige Stefan Larsson. Utmaningarna i dels det, men även i den mycket installationstäta, komplexa miljön är spännande. I närheten av linjäracceleratorn måste man exempelvis använda specifika material för att inte elektroniken ska slås ut.

Det totala ordervärdet för Grontmij, systemhandlingar och annat hittills levererat inkluderat, ligger på mer än tio Mkr. Kunden är GAQ Contracting AB, vilka i sin tur är anlitade av totalentreprenören PEAB.
Källa: Gromtmij

FAKTA
MAX IV-laboratoriet kan förenklat beskrivas som ett gigantiskt mikroskop, som ger forskare möjligheten att med hjälp av röntgenljus studera naturens allra minsta beståndsdelar. Laboratoriet kommer att locka till sig forskare från hela världen, då det får en prestanda som hittills är oöverträffad.
Mer detaljerat kan man säga att MAX IV-anläggningen får den första ultrabriljanta synkrotronljusringen, där ljusstrålen som produceras blir finare och mer fokuserad än vad som tidigare varit möjligt.
MAX IV kommer att ha en eleffektkapacitet på cirka 20 000 kW, vilket är mer än dubbelt så mycket som för hela Lunds lasaretts sjukhusområde. Största delen av eleffektbehovet kommer att övergå i värme, vilken via värmepumpar dels ska kyla anläggningen och dels ge fjärrvärme till Lunds Energis kunder. Nyttjandegraden kommer att bli 100 procent, dygnet runt och året runt, det vill säga man kommer att jobba i flera skift för att använda anläggningen maximalt.
Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter
Källa: Grontmij

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *