Content page
Akvedukten i Håverud blir byggnadsminne | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Akvedukten i Håverud blir byggnadsminne

Akvedukten i Håverud med byggnader används fortfarande och är nu byggnadsminne.

Onsdagen den 29 maj, förklaras såväl Akvedukten som de båda slussområdena i Håverud och Upperud som byggnadsminnen. Det sker genom att landshövding Lars Bäckström och länsantikvarie Karolina von Mentzer inviger de båda områdena i samband med en ceremoni som manifesterar detta beslut.

Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes av kanalbolaget i mars 2011 genom en formell framställan till länsstyrelsen. Från början begränsades förslaget till akvedukten men kom under utredningens gång att utökas till att gälla även slussar och anläggningar, slussområden och fastigheter på kanalbolagets mark i Håverud och Upperud. 

Används fortfarande
– En byggnadsminnesförklaring är en försäkran om att särskilt värdefulla och unika kulturhistoriska värden bevaras för framtiden. Men den är lika mycket en manifestation och en signal till omvärlden att här finns något alldeles extra intressant och värdefullt – värt att besöka, att lära sig om och att vara stolt över. Därför har vår ambition att få byggnadsminnesstatus på dessa områden varit högt prioriterad. Nu har vi nått dit vilket är mycket positivt säger Benny Ruus, vd
för Dalslands Kanal AB.

Akvedukten i Håverud är i Sverige en unik konstruktion med ett stort in­dustri­historiskt och teknikhistoriskt värde. Värdena förstärks ytterligare genom att akvedukten är bevarad i ursprungligt skick och fortfarande används enligt intentionerna. Dalslands kanal med sina slussar och akvedukten i Håverud är goda representanter för Nils Ericsons ingenjörskonst. Kamrersbostaden i Upperud, som var Nils Ericsons bostad och den plats där kanalprojektet leddes ifrån, har därmed ett stort symboliskt och personhistoriskt värde. Magasinet och arkivet är viktiga miljöskapande byggnader med tidstypiska karaktärer och uttryck.

Länsstyrelsen bedömer att de två utvalda områdena kring Dalslands kanal med akvedukt, slussar och byggnader är unika och synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde.

– Det känns extra roligt att vi kan uppmärksamma denna historiska händelse och dagen till ära har vi bjudit in ägare, personal och samarbetspartners som på olika sätt berörs av eller är delaktiga i kanalens kulturhistoria, avslutar Benny Ruus.
Källa: Dalslands Kanal AB

FAKTA
Om Dalslands kanals sjösystem:
Dalslands kanal består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar, fjordar och bi-leder som binds samman av ca 12 km grävd/sprängd kanal. Sjösystemets totala längd är ca 250 km och sträcker sig från Vänern upp genom Dalsland och sydvästra Värmland och in i Norge. I sjösystemet finns 31 slussar fördelade på 17 slusstationer. Fallhöjden är totalt 66 meter. Kanalen är öppen seglation för fritidsbåtar och kanoter mellan 10 juni – 31 augusti. Upperuds- och Håveruds slusstationer ligger i Melleruds kommun.
Källa: Dalslands Kanal AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *