Content page
Intelligent energisystem i Annedal | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Intelligent energisystem i Annedal

Energiförbrukningen i de nya husen i Annedal beräknas bli rekordlåg.

Med en energiförbrukning på en så låg nivå som 20 kWh/m2 levererar Enstar ett högpresterande energisystem till ett nytt kvarter i Annedal utanför Stockholm. Energiförbrukningen i huset blir alltså 20 kWh/m2 och år för värme, varmvatten och markvärme.

Kvarteret Tappen 4 byggs av Reinholds Gustavsson Förvaltning AB och ska resultera i en  två byggnader med 44 lägenheter. Dessa ska certifieras som miljöbyggnad. Det intelligenta energisystemet från Enstar bidrar till stor del till att detta ska bli verklighet. Lösningen består av borrhålslager med värmepump, återladdning av borrhålen via överskottvärme från glasade hisstorn och frikyla i lägenheterna sommartid. Dessutom sker förvärmning av tilluft via borrhålslagret samt återvinning av energin i frånluften i en roterande värmeväxlare.

Dockskåp

Annedal är ett modernt grönskande bostadsområde som byggs upp vid Bällstaån mellan Stockholm och Sundbyberg. Det är en helt ny stadsdel med bland annat parker, konsthall, skolor och förskolor. I augusti 2012 hölls Bomässan här.

Projektet Tappen 4 består av två byggnadsvolymer uppbyggda kring samma tydliga lägenhetsstruktur. Den högre volymen som ligger mot gatan har en fasad bestående av ”dockskåp” – generösa balkonger i två etage som återspeglar lägenheternas innehåll. Volymen som ligger mot gränden är lägre och har en mer småskalig karaktär med uteplatser i en lägre nivå mot gatan. På gårdssidan knyts de två byggnaderna samman av ett system av svalgångar. Dessa nås via friliggande trapphus som på väg upp växelvis leder till det ena eller det andra huset.
Källa: Enstar

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *