Content page
700 bostäder till i Nya Hovås | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

700 bostäder till i Nya Hovås

Nya Hovås söder om Göteborg kan komma att se ut så här.

Detaljplanen ”Bostäder norr om Uggledal” antogs i Göteborgs kommunfullmäktige. Nu är planeringen i full gång inför byggstart! Förhoppningsvis sker detta redan vid årsskiftet. Vårt unika dialogarbete fortsätter i form av möten, diskussioner, fokusgrupper och inte minst på nya Hovåsdagen den 1 juni.

För en månad sedan antogs planen ”Närcentrum vid Brottkärrsmotet”. De två detaljplanerna innehåller tillsammans drygt 1 100 bostäder och cirka 35 000 kvadratmeter verksamhetsyta.

– Nya Hovås består av olika delar med olika uttryck. Men allt bildar en helhet. På berget har vi ambitionen att skapa en attraktiv miljö som harmoniserar med den natur som finns där i dag. Här planerar vi endast för nya bostäder. Vid Billdalsvägen skapas en småskalig stadskaraktär med bostäder, handel, service, kultur och kontor. Vi vill skapa ett levande område, med både naturupplevelser och sociala möten, säger Jacob Torell, Next Step Group.

Nya Hovåsdagen

En viktig mötesplats är nya Hovåsdagen. Snart är det dags igen. Den 1 juni kl 11-15 är alla välkomna till nya Hovås projektlokal på Björklundavägen 22, mitt emot Origohuset vid Brottkärrsmotet.

– På årets nya Hovåsdag presenteras de parallella arkitektuppdragen som tagits fram under våren. De svenska och danska arkitektkontoren presenterar sina förslag över hur nya Hovås som område kan upplevas och vilka kvaliteter som kan lyftas fram. Utöver detta kommer vi under dagen att bjuda på föreläsningen ”Nya Hovås på 15 minuter” och guidade tågturer i området, berättar Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling HSB.

Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden.
Källa: HSB Göteborg

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *