Content page
Nya bostäder på Södermalm | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya bostäder på Södermalm

Så här kommer de nya lägenheterna att se ut på Södermalm, Stockholm.

Hur bygger man nya hyreslägenheter i anslutning till befintlig parkmiljö och samtidigt ökar parkens attraktionskraft? Det var uppdraget till fem arkitektkontor när Stockholmshem arrangerade en arkitekttävling för nya bostäder i Rosenlundsparken på Södermalm.

Juryn, bestående av representanter från Stockholmshem, Stockholms stad och Sveriges arkitekter utsåg tävlingsbidraget Pelouse av Vera arkitekter och Tema landskapsarkitekter till vinnare.

200 lägenheter
– Byggnaden har fått en gestaltning som skiljer den från omgivande bebyggelse på ett positivt sätt. Formen är inte helt rektangulär, vilket ger ytor runtomkring att visas på. Dessutom finns publika lokaler i bottenplan åt alla väderstreck, berättar Ingela Lindh, vd på Stockholmshem och i juryn.

Totalt omfattar de nya bostäderna 200 lägenheter av vilka Stockholmshem bygger 130 med hyresrätt. Längs Rosenlundsparkens norra kant kommer ett ”fondhus” att utgöra en mötesplats intill parken.

– Placeringen av huset är viktig eftersom den fungerar som ett landmärke och en fond till parken. Det ska vara en plats att se och ta sikte på från håll. På så sätt bidrar den till en utemiljö som blir mer levande, vilket är poängen med en park i stan, säger Ingela Lindh, vd på Stockholmshem.
Källa: Stockholmshem

FAKTA
Om uppdraget
Uppdraget till de fem deltagande arkitektkontoren var att ta fram förslag på utformning av ett nytt bostadshus med funktionella och tilltalade boendemiljöer och en publik bottenvåning som tillsammans med omgivningarna kommer fler än de boende till del. Dessutom ställdes höga krav på energieffektivitet, vilket skapat kreativa lösningar på bland annat utformning av balkonger.
Om Stockholmshem
Stockholmshem är Sveriges näst största hyresvärd med drygt 25 000 lägenheter och omkring 200 000 kvm lokaler runt om i Stockholms stad. Omsättningen är 1,9 mdkr Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad.
Källa: Stockholmshem

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *