Content page
ScanPlåt på Svenska Mässan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ScanPlåt på Svenska Mässan

Här är en av arrangörerna till ScanPlåt.

ScanPlåt samlar cirka 70 utställare från Nordens ledande plåtföretag och presenterar ett kvalificerat seminarieprogram som skapats av Swerea IVF. Nordens plåtindustri har nu äntligen fått en egen mötesplats – välkommen att vara med om premiären av ScanPlåt!

Plåtbranschen står dag inför stora utmaningar. Den globala konkurrensen hårdnar både inom materialtillverkning och plåtbearbetning, och skandinaviska företag ökar sin satsning på export. För att företagen ska behålla sin ledande ställning krävs en kontinuerlig kompetensutveckling. Några av de frågor som kommer att belysas är:

• Morgondagens produkter kräver både nya material och bearbetningsmetoder.
• Kommer plåt att vara det mest effektiva materialet i framtidens skalprodukter?
• Hur ser lösningarna för mixmaterialprodukter ut från kundens och tillverkarens perspektiv?
• Vilka lättviktslösningar finns redan idag och vilka är under utveckling?
Källa: Svenska Mässan

FAKTA
Öppettider:
Tisdag 28 maj kl 09.00-17.00
Onsdag 29 maj kl 09.00-17.00
Torsdag 30 maj kl 09.00-16.00
Källa: Svenska Mässan

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Evenemang/Mässor

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *