Content page
Underlättar för byggandet av hyresrätter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Underlättar för byggandet av hyresrätter

Byggfelsförsäkringen blir kvar men ska inte längre vara ett krav för hyresrätter. Det föreslår regeringens byggkravsutredning vars andra del nyligen presenterades.
– Ett mycket glädjande besked. Försäkringen har inte lett till några utbetalningar till de allmännyttiga bostadsföretagen, säger Petter Jurdell, enhetschef på bransch- och intresseorganisationen SABO.

Sedan 1993 har det varit lag på att den som ska bygga ett hus måste teckna en särskild byggfelsförsäkring. I vissa fall måste försäkringen också tecknas vid ombyggnader. Sedan dess har försäkringen kostat de allmännyttiga bostadsföretagen åtskilliga miljoner i premier – utan att något skadefall betalats ut. Därför har SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, arbetat i flera år för att den obligatoriska byggfelsförsäkringen ska tas bort för hyresrätter.

– Glädjande att vi fått gehör för våra förslag om att de som bor i hyresrätter inte behöver ett utökat försäkringsskydd i form av byggfelsförsäkringen. Hyresgästerna är redan skyddade genom hyreslagen, säger Petter Jurdell, chef för enheten fastighetsutveckling på SABO.

Minskar kostnader
För vd-gruppen för byggherrefrågor inom SABO har detta varit en mycket högt prioriterad fråga och man har under ett flertal tillfällen uppvaktat politiker och utredare.

– Om förslaget blir verklighet minskar kostnaderna för SABOs medlemsföretag att bygga hyresrätter med nära 20 miljoner kronor per år. Möjligheterna att få ihop ekonomin i byggprojekten ökar, det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att underlätta nyproduktion av hyresrätter. Vi har en stor bostadsbrist i dag och den vill allmännyttan naturligtvis vara med och åtgärda, säger Petter Jurdell.
Källa: SABO

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *