Content page
Stålbyggnadspriset 2013 till Tullhusbron | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stålbyggnadspriset 2013 till Tullhusbron

Tullhusbron i Norrköping vinner Stålbyggnadspriset.

Juryn har beslutat att tilldela Tullhusbron i Norrköping, Stålbyggnadspriset 2013. Till det vinnande bidraget har juryn valt det projekt som bäst uppfyller prisets kriterier genom:

Sin konsekventa användning av stål för både funktion och arkitektoniskt uttryck. Stålets verkan för både helheten och detaljerna och val av teknisk lösning för att framhäva materialets spänst och bärförmåga.

Juryns motivering

I en enda slank form svingar sig Tullhusbron från kajkanten i norr till den grönskande Strömsholmen i söder. Allt igenom stål i både uttryck och i konstruktion, format med säker hand där arkitektur och konstruktion samspelar med entydighet. Det är en uppvisning i detaljlöshetens svåra konst. Varje mått, varje vinkel, varje möte mellan två plåtar är långt drivet i sin förenkling och framhäver den hela formens elegans, vilket imponerar i ett kommunalt anläggningsprojekt.
Det enkla döljer också det finurliga. Den utmanande tunnheten i det synliga språnget på drygt 60 meter blir möjligt med de korta nedspända sidospannen, dolda i landfästena där det ovanliga luftvärmesystemet också har sin plats.
Tullhusbron förefaller så självklar. Den inordnar sig ödmjukt i sitt sammanhang samtidigt som den övertygande talar ett eget och samtida språk – utan att skrika!
Källa: Stålbyggnadsinstitutet

FAKTA
Priset delades ut vid ett seminarium i Stockholm den 15 maj. Priset består av 50 000 kronor till de personer som särskilt bidragit till byggnadsverkets utformning och konstruktion, en plakett i rostfritt stål till byggnaden samt diplom till:

Byggherre: Norrköpings kommun

Arkitekt: Erik Andersson Arkitektbyrå, Erik Andersson

Stålkonstruktör: Ramböll, Tore Lundmark och Christer Carlsson

Stålentreprenör: Lecor Stålteknik, Kjell Hermansson
Källa: Stålbyggnadsinstitutet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *