Content page
Kritiska till ändring av 3:12-reglerna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kritiska till ändring av 3:12-reglerna

Staffan Renström, skttejurist vid Sveriges Byggindustrier.

Skattereglerna för småföretagare och entreprenörer, de så kallade 3:12-reglerna, är ett komplicerat regelverk som med regeringens nya förslag riskerar att försämras ytterligare. Sveriges Byggindustrier har tagit del av förslaget och riktat kritik i sitt remissvar.

En del av förslaget innebär att ägarandelen i bolag maximalt får uppgå till fem procent för att det lönebaserade utrymmet ska få utnyttjas.

Försvårar
– Förslaget försvårar expansion av mindre företag och gör det svårare att låta medarbetare köpa in sig som delägare i företaget, vilket är tämligen vanligt i byggbranschen, säger Staffan Renström, skattejurist Sveriges Byggindustrier.

En annan del av förslaget innebär att delägare måste ta ut en orimligt stor egen lön för att kunna använda det lönebaserade utrymmet. Sveriges Byggindustrier har även på denna punkt kritiserat förslaget och avstyrkt det i sin helhet.
Källa: Sveriges Byggindustrier

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *