Content page
NCC hyr ut 50 000 kvadratmeter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC hyr ut 50 000 kvadratmeter

NCC:s kontorslösning i Kristineberg på Kungsholmen. Bild: White Arkitekter

TeliaSonera väljer NCC:s kontorslösning i Kristineberg på västra Kungsholmen för sin verksamhet i Stockholmsområdet och tecknar hyresavtal omfattande cirka
50 000 kvadratmeter. Inflyttning sker i januari 2017.

NCC Property Development har tecknat avtal med TeliaSonera om en ny etablering för TeliaSoneras samlade verksamhet i Stockholmsområdet. Etableringen omfattar cirka 50 000 kvadratmeter modern arbetsmiljö i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Hyresavtalet är villkorat av att detaljplan samt erforderliga myndighetsbeslut erhålls under 2013. Byggstart planeras till början av 2014 och inflyttning sker i januari 2017.

Green Building
– Vi är stolta över att ha fått TeliaSoneras förtroende att utveckla ett nytt och modernt kontor för att stödja TeliaSoneras verksamhet i framtiden. I Kristineberg utvecklar vi en modern arbetsmiljö enligt NCC:s koncept Future Office anpassade efter TeliaSoneras behov, säger Carola Lavén, vd NCC Property Development.

Fastigheten blir en Green Building-fastighet och kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Uppvärmning planeras ske via förnyelsebar energi med hjälp av geoenergi.

I Kristineberg pågår en utbyggnad av Stockholms innerstad där stadsdelen nu blir en del av innerstan. Syftet är att knyta samman västra Kungsholmens olika delar så att den upplevs som mer levande än tidigare. Kristineberg får nya bostäder, arbetsplatser, affärer och torg, och blir nu platsen för TeliaSoneras verksamhet i Stockholmsområdet.
Källa: NCC

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *