Content page
Fastighetsägarna föreslår annan plats för stormarknad i Ulricehamn | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna föreslår annan plats för stormarknad i Ulricehamn

Fastighesägarna vill att ICA Maxi som planeras i Ubbarp, Ulricehamn flyttar.

Kan ICA Maxi som planeras i Ubbarp placeras någon annanstans? Det tror Fastighetsägarna. De har låtit konsulten och arkitekten Jerker Söderlind utreda frågan ur ett helhetsperspektiv. Bronäs är ett bättre läge för såväl kommuninvånarna som för ICA, menar han i en färsk rapport.

Arbetet med att etablera en stormarknad i Ulricehamn har redan kommit långt. Ica har visat intresse för att etablera sig vid nya Ubbarpsmotet, strax norr om Ulricehamn. I anslutning till detta kan det också bli aktuellt med ytterligare 3 000 kvadratmeter annan handel. Kommunen har visat sig positiv, men det formella beslutet ännu inte tagits.

Många faktorer
De privata fastighetsföretagen i Ulricehamn, som företräds av branschorganisationen Fastighetsägarna, anser att det är positivt att ICA visar intresse för Ulricehamn. Men de är oroade över den föreslagna placeringen. Den hotar att utarma centrumhandeln och därmed påverkas hela ortens utveckling.

– Handlare och fastighetsägare tycker inte placeringen är bra eftersom vi riskerar att ta död på centrumhandeln. De senaste rönen visar att det inte finns underlag för en externhandel i en stad med färre än 30 000 invånare, säger Per Arbin, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Ulricehamn.

Konsulten Jerker Söderlind fick i våras uppdrag att utreda frågan och föreslå det bästa läget för en etablering av en stormarknad utifrån att det ska gynna handeln och kommunen i stort. Han  har tagit hänsyn till en rad olika faktorer ur ICA:s, fastighetsägarnas och konsumenternas syn på frågor som tillgänglighet, kollektivtrafik, parkering, och service. När dessa sedan poängbedömts har en tydlig vinnare utkristalliserats.

– Bronäs är mest positivt ur ett helhetsperspektiv. Med rätt placering och förutsättningar är det självklart något positivt att en stormarknad etableras i Ulricehamn. Även en stormarknad behöver en levande stadskärna. Nu hoppas vi att stadens politiker noga överväger en annan placering för stormarknaden, säger Per Arbin.
Källa: Fastighetsägarna GFR

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *