Content page
Nytt förslag riskerar höja fjärrvärmepriserna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt förslag riskerar höja fjärrvärmepriserna

Den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen föreslår i en rapport som publicerades nyligen att prisreglering på fjärrvärme ska införas. Förslaget har stora brister och kan leda till höjda priser.

– Dagens fjärrvärmemarknad dras med problem, men en statlig prisreglering är inte lösningen, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Kunder i kläm
Energimarknadsinspektionen har ett uppdrag från regeringen att föreslå en modell för prisändringsprövning på fjärrvärme. I praktiken betyder det att myndigheten ska ta fram ett förslag för reglering på prisändringar för fjärrvärme. Den 30 april presenterade myndigheten sin utredning. Den föreslår att en i förväg bestämd procentsiffra ska vara högsta tillåtna prishöjning. Samma procentsiffra ska gälla för hela landet och siffran ska baseras på fjärrvärmeföretagens historiska kostnader.

– Förslaget öppnar för en mängd obesvarade frågor, statliga ingripanden i marknader ger alltid ett komplicerat regelverk. Risken är uppenbar att den föreslagna prisregleringen leder till högre fjärrvärmepriser, det vill säga rakt motsatt effekt som vi kundföreträdare önskar, säger Kurt Eliasson.

Eftersom en och samma procentsats föreslås vara högsta tillåtna prishöjning för alla fjärrvärmeföretag kommer de företag som idag redan har högst pris att få höja mest i antal kronor.

– Kunderna kommer med rätta att känna sig orättvist behandlade. Det rimmar illa med regeringens ambition att stärka kundens ställning, säger Kurt Eliasson.

SABO har under en längre tid arbetat för att stärka kundens ställning på fjärrvärmemarknaden. Arbetet har resulterat i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag, ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. 

– Istället för att införa ett nytt system med prisreglering borde Energimarknadsinspektionen ta intryck av Prisdialogen. Redan idag har 50 fjärrvärmeleverantörer deklarerat kommande medlemskap, säger Kurt Eliasson, som också är ordförande i Prisdialogens styrelse.
Källa: SABO AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *